ประวัติ ธัชชัย ธัญญาวัลย

 
 
ธัชชัย ธัญญาวัลย เกิดเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๒๗ ที่หมู่บ้านเล็ก ๆ แห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีชื่อเดิมเมื่อแรกเกิดว่า อาทิตย์ คำวงษา 
 
เริ่มเขียนบทกวีเมื่ออายุประมาณ ๑๓ ปี จากการศึกษาด้วยตนเอง 
 
ในปี ๒๕๔๗ ได้ส่งรวมบทกวีชุด "สามฤดู" ซึ่งมีลักษณะเป็นโคลงสี่สุภาพ จำนวน ๓๖ บท เข้าประกวดหนังสือทำมือ I; Indy ของ ชมรมวรรณศิลป์ จุฬาฯ และได้รับรางวัลเนื้อหาดีเด่น จึงเริ่มจริงจังกับการเขียนหนังสือตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ในปี ๒๕๔๙ รวมเรื่องสั้นเล่มแรก "นิทานจัญไร" ได้รับการตีพิมพ์ ในนามปากกา "ทิวฟ้า ทัดตะวัน" ถือเป็นการเริ่มต้นอย่างเป็นทางการสำหรับเส้นทางสายน้ำหมึกของเขา
 
ถัดจากรางวัล I; Indy ของชมรมวรรณศิลป์ จุฬาฯ แล้ว ธัชชัย ธัญญาวัลย ก็เคยได้รับรางวัลทางวรรณกรรมอีกหลายรางวัล 
 
ในปี ๒๕๕๒ ธัชชัย ธัญญาวัลย ได้ร่วมกับนักเขียนรุ่นใหม่ในนามกลุ่มยังไทย (Young Thai) จัดพิมพ์หนังสือรวมเรื่องสั้น-บทกวี และจัดการประกวด Indy Short Story Award เพื่อสร้างความคึกคักในแวดวงวรรณกรรมของคนรุ่นใหม่

ในปี ๒๕๕๖ ธัชชัย ธัญญาวัลย ได้จัดตั้งสำนักพิมพ์ ArtyHOUSE ขึ้น เพื่อพิมพ์งานวรรณกรรมร่วมสมัยของนักเขียนในประเทศไทย

ธัชชัย ธัญญาวัลย เป็นคนที่มีความสนใจสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ และมีความสามารถหลากหลาย เขาชื่นชอบการถ่ายภาพ เคยได้รับรางวัลจากการถ่ายภาพในระดับนานาชาติหลายรางวัล ในนาม Arty Dhanyaawalaya เขาชอบทำอาหาร ทำงานศิลปะ เล่นดนตรี หรือแม้กระทั่งจัดสวน 
 
ในช่วงเทศกาลรื่นเริง เช่น ปีใหม่ หรือสงกรานต์ เขามักจะหลบหลีกความรื่นเริงนั้น ไปแสวงหาความสงบสุขในวัดป่าที่จังหวัดบ้านเกิด เขาศึกษาจบหลักสูตรวิชาครูสมาธิจากสถาบันพลังจิตตานุภาพ นิยมการทำสมาธิตามแนววัดป่าสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

ธัชชัย ธัญญาวัลย จบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จังหวัดอุดรธานี กล่าวคือ จบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านโนนสว่าง มัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร มัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล และจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในช่วงที่ศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษานั้น ธัชชัย ธัญญาวัลย ได้ประพฤติตัวเฉกเช่นนักกิจกรรมทั่วไป เขาออกเดินทางเพื่อทำค่ายในนาม “เครือข่ายผู้นำเยาวชนสำนึกรักษ์แผ่นดินทอง” เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๕ ปี และจากการเดินทางนี้ทำให้เขาได้พบผู้คนหลากหลายในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย ซึ่งต่างไปอย่างสิ้นเชิงจากชีวิตช่วงมัธยมศึกษา ที่เขามักหมกมุ่นอยู่กับกิจกรรมทางวิชาการ หรือกิจกรรมเพื่อสร้างชื่อเสียงของโรงเรียนตามขนบและแบบแผนการศึกษาของรัฐ เขาเคยได้รับรางวัลพระราชทานเมื่อครั้งเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาชีววิทยา และเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมเกี่ยวกับวิชาชีววิทยาชนิดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศหลายครั้งทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติ เมื่อเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ปัจจุบัน ธัชชัย ธัญญาวัลย ทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการสำนักพิมพ์ ArtyHOUSE เป็นเจ้าของกิจการคลินิกทันตกรรมแห่งหนึ่ง เขียนหนังสือ และทำงานอดิเรกต่าง ๆ 
 
ผลงานด้านวรรณกรรม (เรียงตามลำดับการตีพิมพ์)
นิทานจัญไร (รวมเรื่องสั้น, ๒๕๔๙)
ผลส้มสีน้ำเงิน (กวีนิพนธ์, ๒๕๕๐)
เช้า-สาย บ่าย-เย็น (รวมเรื่องสั้นและกวีนิพนธ์-เขียนร่วม, ๒๕๕๒)
นางเลอโฉม (นวนิยาย, ๒๕๕๖)
ความตายในร้านหมอฟัน (รวมเรื่องสั้น, ๒๕๕๖)
เสี่ยวอ้าย : รักเล็ก ๆ (รวมเรื่องสั้น, ๒๕๕๗)
ยามเช้าของความรัก (กวีนิพนธ์, ๒๕๕๗)
เด็กชายผู้ถูกผีหลอกและเรื่องราวอันน่าสะพรึงอื่น (กวีนิพนธ์, ๒๕๕๘)